Lesmethode

ABC-Zwemlessen voortdurend innoverend

Zodra een kind 4 jaar is geworden, kan het aan zwemlessen deelnemen. Als uw kind 4 jaar is kunt u via de receptie of websiteinschrijven voor zwemlessen. Voor de meeste lestijden bestaat een wachtlijst. Inschrijfdatum, lestijdvoorkeur en leeftijd bepalen de wachttijd. U kunt via de webshop online inschrijven, in de eerste kolom ziet u hoeveel kinderen er op die les staan ingeschreven, in de tweede kolom het maximale aantal 25. Er worden ongeveer 25 kinderen per half jaar opgeroepen, dus de maximale wachttijd is een half jaar.

ABC-Zwemlessen voortdurend innoverend bij Sportfondsenbad-Oost.

Innovatie staat hoog in het vaandel bij de zwemlessen die worden gegeven in het Sportfondsenbad-Oost, aan het Land van Cocagneplein in Amsterdam-Oost. Het Nationaal Zwemles Kompas uitgegeven door Sportfondsen Nederland, wordt daarvoor als leidraad gebruikt. Het werken met de zogenaamde 'stuurkaarten' staat centraal waardoor alle kinderen tegelijkertijd bewegen en oefeningen spelenderwijs geautomatiseerd worden van grofmazig naar fijnmazig.
Plezier in het zwemmen staat ten alle tijden voorop.

Vanaf het moment dat de jongste kinderen deelnemen aan de zwemlessen, wordt gewerkt met 'stuurkaarten', waarop een afbeelding te zien is die laat zien welke oefening centraal staat. De groep, die bestaat uit maximaal 12 kinderen, wordt verdeeld in sub groepjes van 3 tot 4 kinderen. Deze sub groepjes gaan zelfstandig aan de slag omdat ze door de stuurkaart weten wat er van hen wordt verwacht. Na 5 tot 8 minuten wordt er gewisseld en krijgt ieder groepje een nieuwe oefening. Het werken met deze 'stuurkaarten' is zeer efficiënt omdat alle kinderen voortdurend aan het bewegen zijn. Door de kleine groepjes hoeven ze nauwelijks op elkaar te wachten en kunnen ze de oefening vaak herhalen, wat leidt automatisering van de vaardigheden. Doordat de zwemdocent meer de rol van coach aanneemt, krijgen de kinderen veel ruimte om ook zelf te experimenteren met oefeningen en nieuwe bewegingen in het water te ontdekken. Plezier en veilig leren zwemmen staat in deze methode voorop. Klik hier voor het filmpje van de NRZ (Nationale Raad Zwemvaardigheid) voor uitleg over de vaardigheden. 

Opbouw
Het A-diploma is verdeeld in vijf verschillende badjes (niveaus). In het eerste bad worden de kinderen watervrij gemaakt. Ze leren daar drijven, zweven en zinken. Vervolgens staat in bad twee de enkelvoudige rugslag centraal, gevolgd door de rugcrawl. Dit wordt uitgediept in bad drie. Pas daarna volgt de schoolslag en het trainen van de langere afstanden. De praktijk heeft uitgewezen dat kinderen die de rugslag goed beheersen vanzelf met de schoolslag wegzwemmen als je hen op de buik draait.

Wij hebben de weg van onze zwemlessen ter verduidelijking nog eens voor u in een presentie gezet. Klik hier om de presentatie te openen. 

Impliciet leren, wat is dat en hoe doe je dat?
De laatste jaren is er op het gebied van motorisch leren, instructie en feedback geven veel onderzoek gedaan. Ik vind dat enorm interessant. Ook voor de zwemles, de betekenis voor leren zwemmen is enorm. Leren kan worden gezien als het opdoen van kennis, dat bestaat uit twee soorten kennis: expliciete kennis en impliciete kennis. Expliciete kennis heeft te maken met feiten en regels waar we ons bewust van zijn. We kunnen die feiten en regels, als er ons naar gevraagd wordt, ook vertellen. Impliciete kennis heeft te maken met kennis die we wel weten, maar veelal zonder het te beseffen. We kunnen het vaak niet onder woorden brengen, ‘we doen het gewoon’. Je zou kunnen zeggen dat expliciete kennis ‘bewuste kennis’ is en impliciete kennis ‘onbewust’.
Wil je meer weten over dit onderwerp? Klik dan hier voor een uitgebreid artikel uit de zwembadbranche.

Leerlingvolgsysteem
Alle vorderingen van de kinderen worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem wat ook voor de ouders inzichtelijk is. Ouder kunnen online gemakkelijk zien welke vaardigheden en oefeningen hun kind al beheerst en waar eventueel nog oefening nodig is. 

Oefenuurtje
Speciaal om de achtergebleven vaardigheden nog even te oefenen, biedt het Sportfondsenbad-Oost een oefenuurtje.
Op zaterdagochtend van 11.30 tot 12.30 uur kunnen de kinderen gratis naar binnen. De ouders betalen wel entree.
Er zijn voldoende zwemdocenten aanwezig die praktische tips en adviezen kunnen geven om gezamenlijk de vaardigheden nog wat bij te spijkeren. Ook hier staat plezier in het zwemmen en oefenen centraal. Dit oefenuurtje kent dan ook een speels karakter. Tijdens het oefenuur kunnen de kinderen oefenen zonder bandjes. Let op dit kan en mag uitsluitend tijdens het oefenuur!

Tijdens de kleine vakanties gaan de zwemlessen altijd door op de normale lestijden, met uitzondering van feestdagen. Op officiële feestdagen gaan de zwemlessen niet door. In de zomervakantie komen de zwemlessen te vervallen.

Cookies op onze website

Deze website maakt gebruik van cookies om de nodige websitefuncties te bieden. Om de websitenavigatie en jouw online ervaring te verbeteren, websiteverkeer, gebruik en interactie te analyseren en om te helpen bij onze marketing- en advertentie-inspanningen.